Zadzwoń Wyślij e-mail

Urządzenie pomiarowe MLA900

Chcesz poznać ofertę cenową?

Wyślij zapytanie ofertowe. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

Wyślij zapytanie

Mobilny, elektryczny miernik przewodności nafty (kerozyny) i innych lekkich produktów ropopochodnych

Produkty ropopochodne takie jak nafta, olej opałowy czy olej napędowy cechuje niska przewodność elektryczna. W niektórych warunkach, jak np. w czasie pompowania paliwa lotniczego, czy przy wysokim natężeniu przepływu w ogóle, ładunek elektrostatyczny akumuluje się. Jest to niepożądane i niebezpieczne zjawisko, bo gdy ciecze są łatwopalne, w wyniku iskrzenia w czasie wyładowania może dojść do samozapłonu, a nawet eksplozji.
W warunkach przemysłowych (np. do paliw lotniczych) dodaje się związki zwiększające przewodność elektryczną. Jest ona jednak zależna od temperatury.
By zapewnić bezpieczeństwo, ciecze te bada się przy pomocy miernika przewodności. Ponieważ wartość przewodności elektrycznej zależy bezpośrednio od temperatury, ręczny miernik MLA900 mierzy oba parametry i jednocześnie prezentuje wyniki na dużym wyświetlaczu.
Dodatkowo przewodność paliwa lotniczego maleje z czasem, dlatego wymagane są częste badania tego parametru w celu ustalenia, czy dodana ilość dodatków zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
MLA900 jest zatwierdzony do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem do strefy 0 i znajduje się na liście ASTM D2624 jako standardowa metoda pomiaru.
Jednocześnie elektryczny miernik przewodności MLA900 pozwala określić czystość i jakość produktów ropopochodnych, których przewodność zmienia się wraz z obecnością innych związków (zanieczyszczeń). Im niższa przewodność ropy naftowej, tym wyższa jej jakość.

Budowa i zasada działania

 • urządzenie pomiarowe MLA900 składa się z wyświetlacza, sondy, kabla sondy (2 m), kabla uziemienia i certyfikatu kalibracji,
 • kabel sondy opcjonalnie dostępny o długości: 5, 10, 17, 20 i 24 m,
  waga walizki i urządzenia to ok. 4,85 kg,
 • sonda składa się z dwóch elektrod: rdzenia wewnętrznego i rurki zewnętrznej,
 • elektroda zewnętrzna ma otwory wlotowe i wylotowe o różnych rozmiarach, co umożliwia przepływ cieczy między obiema elektrodami,
 • do elektrod przykłada się regulowane napięcie prądu stałego, w wyniku czego otaczający płyn przewodzi prąd z jednej elektrody do drugiej,
 • rezystor służy do podstawowej kalibracji urządzenia. Wartość przewodności jest odwrotnie proporcjonalna do rezystancji.

Dane techniczne

 • przewodność: 0 - 1999 pS/m przy jednoczesnym pomiarze temperatury w ° C,
 • odczyty progów, funkcji i statusu,
 • proste testowanie funkcji i wyświetlacza,
 • standardowa metoda pomiaru ASTM D2624,
 • przenośne urządzenie certyfikowane zgodnie z DIN 5141,
 • ochrona przeciwwybuchowa: ATEX II 1/2 G EEx ia IIB T6,
 • żywotność baterii do 1000 godzin pracy.

Zalety

 • przenośne urządzenie do zastosowań mobilnych, gotowe do użycia natychmiast,
 • podwójny, duży wyświetlacz przewodności i temperatury z klapką ochronną i zintegrowanym czujnikiem światła do
 • automatycznego włączania / wyłączania,
 • urządzenie przechowywane jest w poręcznej walizce o łącznej wadze ok. 4,85 kg,
 • kabel sondy opcjonalnie dostępny o długości: 5, 10, 17, 20 i 24 m,
 • pomiary w strefie ATEX 0 (ochrona przeciwwybuchowa: ATEX: II ½ G EEx ia IIB T6),
 • dokładność pomiaru,
 • prosta obsługa i prezentacja wyników (komunikaty wartości granicznych, funkcji i statusu).

Zastosowanie

 • pomiar przewodności lekkich produktów naftowych, takich jak nafta (Jet A-1), olejów do cięcia, do walcowania, olejów
 • opałowych, oleju hydraulicznego, środków antyadhezyjnych i innych płynów przemysłowych w zakładach przemysłowych i
 • laboratoriach (np. w celu określenia wymaganej minimalnej przewodności),
 • sprawdzanie czystości i zanieczyszczeń w produktach ropopochodnych.